Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Barbara Merethe Gillow

Lege

Spesialist i allmennmedisin. Bistilling ved skolehelsetjenesten hver torsdag.

Person-ikon

Knut-Arne Wensaas

Lege

Spesialist i allmennmedisin. Ph.d. Bistilling ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen hver mandag og onsdag.

Person-ikon

Magdy Abu Habib

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Permisjon fra 01.12.18.

Person-ikon

Thomas Antoniazzi

Lege

Har tatt over listen til dr. Esperanza Diaz fra 01.06.18.

Person-ikon

Oddvin Ukkelberg

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Vikar for dr. Magdy Abu Habib fra 01.12.18.

Person-ikon

Camilla Holm Dahlberg

Helsesekretær

Person-ikon

Elise Askeland Machin

Helsesekretær

Person-ikon

Linda Yvonne Lockertsen

Helsesekretær