Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Tirsdag 27.10.20

26. oktober 2020

Tirsdag stenger telefonen og resepsjonen kl 11:30 pga. vaksinering av pasienter i risikogruppen. Du kan gjerne ta kontakt med oss via Helsenorge dersom det gjelder bestilling og avbestilling av time, fornye resepter eller andre beskjeder. Legene er også tilgjengelig for e-konsultasjon.

Influensa vaksine

22. september 2020

Sesongens influensa vaksine vil bli levert til legekontoret i slutten av oktober. Vaksinen er kun forbeholdt dem som er i risikogrunnen. Det vil ikke være mulig med dropin for vaksinering pga. korona. Man kan sette seg opp å time for vaksinering fra 27.10.20. Ta kontakt med oss enten via Helsenorge eller telefon så booker vi tid til vaksinering.

Korona-testing

28. august 2020

Vi tester egne pasienter med luftveisinfeksjon for koronavirus etter timebestilling. Vi ser helst at du kommer i bil og testes utenfor legekontoret. Bestill time på vanlig måte og opplys om symptomer og varighet. Tilbudet blir evaluert fortløpende i lys av smittesituasjonen i byen og Bergen kommune sin kapasitet for testing.

 

Helsenorge

13. mars 2020

Vi har nå tatt i bruk Helsenorge. Dette er en sikker og enkel måte å komme i kontakt med oss på legekontoret. Vi ønsker at alle som tidligere har brukt Helserespons for å komme i kontakt med oss nå heller bruker Helsenorge, vi vil på sikt ikke ta imot meldinger via Helserespons.

Du kan finne informasjon om hvordan du bruker Helsenorge ved å trykke på Mer oppe til høyre, velg Lenker. 

Datasystem

20. september 2016

Vi bruker datasystemet Infodoc plenario.

Parkering

14. april 2015

Vi informerer om at det dessverre ikke er noen parkeringsmuligheter for pasienter ved vårt legekontor. Nærmeste parkeringhus er Bystasjonen, da Jægerbygget nå er stengt.

Akuttimer

15. februar 2011

Hver dag har vi holdt av timer for problemstillinger som må avklares samme dag. Disse timene bestilles via telefon fra kl. 08:00 hver dag (ikke SMS eller Internett). Gi beskjed om at du trenger en akuttime og hva det gjelder. Dersom din fastlege ikke er tilgjengelig når du trenger time samme dag vil du få komme til hos en av de andre legene.

Tidspkt for akuttime er kl 11:00-11:40  og 13:30-14:00. Akutte livstruende sykdommer tas selvsagt imot med det samme.

Varighet av akuttime er som oftest ca 5-10 minutter. Problemstillinger som kan vente blir ikke behandlet der og da, man må komme tilbake for disse.

 

Angående faktura

4. november 2010

Vi anbefaler alle våre pasienter å betale kontant eller med kort for våre tjenester.

Ved utskrift av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr.

Avbestilling av time må skje før kl 12.00 virkedagen før, for sen avbestilling vil medføre fakturering av time. Dette gjelder også hos barn og ved frikort.

All fakturering og innkreving administreres av Melin medical. Dersom du ber om å få betalt via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til Melin medical.