Sesongens influensa vaksine vil bli levert til legekontoret i slutten av oktober. Vaksinen er kun forbeholdt dem som er i risikogrunnen. Det vil ikke være mulig med dropin for vaksinering pga. korona. Man kan sette seg opp å time for vaksinering fra 27.10.20. Ta kontakt med oss enten via Helsenorge eller telefon så booker vi tid til vaksinering.