Influensavaksine
Influensavaksinen kommer i uke 43 (24. oktober). Vi tilbyr vaksine til våre pasienter som er i risikogruppene, enten ved samtidig legetime eller ved å melde seg i luka tirsdag, torsdag eller fredag i tidsrommene 08:30-11:00 og 12:30-14:00.

Influensavaksinen var gratis i 2021, men regjeringen har bestemt at i år må alle betale for vaksinen og setting av den. Prisen for dette vil være 295,- kroner.
 

Koronavaksine
Vi tilbyr en ny oppfriskningsdose med koronavaksinevaksine til alle over 65 år og pasienter med kronisk sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19. Dette vil i praksis gjelde de som fikk koronavaksine hos oss i 2021. Dersom man har hatt Covid-19 i år bør man vente 3-4 måneder før man får vaksine for at vaksinen skal ha god effekt.

De som ønsker vaksine kan bestille time for dette, helst gjennom å sende en timebestilling via helsenorge.no. Koronavaksine kan gis samtidig som vanlig influensavaksine.

Vi vaksinerer i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Vi får vaksiner fra Bergen kommune, og til oppfriskningsdose brukes en oppdatert vaksine fra Pfizer/BioNTech, Comirnaty Original/Omicron BA.1, som er bedre tilpasset de virusvariantene som sirkulerer nå. 

Andre vaksiner
Dersom du har behov for andre vaksiner kan du ta det opp med din fastlege.