Vi vaksinerer våre pasienter i risikogruppene. 

Koronavaksine

Det anbefalse ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst for risikogruppene:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes ved tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 
  • barn og ungdom med alvorlig grunnsykdom


I høst brukes oppdatert vaksine Comirnaty Omicron XBB.1.5. Denne dekker undervarianter av koronaviruset som sirkulerer nå. Den kan benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose. 

Kontakt legekontoret, helst via e-melding, for å avtale tidspunkt.

Koronavaksinasjonen er gratis for risikogruppene.

Influensavaksine

Vi får influensavaksinene i uke 43 og starter vaksinering fra tirsdag 24. oktober. Vi har "drop-in" for influensavaksinasjon hver dag kl. 08:30-10:30 og 12:30-14:00.

Influensavaksinasjon koster 290,- kroner for pasienter i risikogruppene.

Det er mulig å ta influensavaksinen samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.