Vi informerer om at det dessverre ikke er noen parkeringsmuligheter for pasienter ved vårt legekontor. Nærmeste parkeringhus er Bystasjonen.